wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 456

ОИЦ-СОФИЯ ВРЪЧИ НАГРАДИ НА СТУДЕНТИ ОТ УНИБИТ

Областен информационен център – София връчи три награди на студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), които изучават дисциплината „Проектен мениджмънт“. Студентите имаха за задача, като част от учебната им програма, да представят разписано проектно предложение за кандидатстване по програма, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
На специална церемония в университета пред преподаватели и колеги отличените студенти представиха своите проекти, а управителят на ОИЦ – София Анна Генчева им връчи плакети и награди, като им пожела воля да реализират идеите си на практика. Ръководителят на Катедра „Библиотечен мениджмънт” проф. д-р Таня Тодорова изтъкна професионализма и старанието, с което студентите са подготвили проектите си и отчете допълнителната мотивация, която са получили благодарение на съвместната инициатива по награждаването на най-добрите проекти.
Първото място бе отредено на екипа от студенти Благовеста Марокова, Ели Димитрова, Ивалина Константинова, Антоанета Лалова, Ванеса Иванова за проекта им „База данни на европейските висши училища по библиотечно-информационни науки (БД ЕВУ БИН): Data base of Europian Schools on Library-Information Science (DB ES LIS)“. „Главната цел на проекта ни е да се създаде контактна база данни на европейските висши училища по библиотечно-информационни науки, включваща подробна информация за образователната институция (адрес, уеб-сайт, катедра/специалности по БИН, ел. пощи на академичен състав и пр.)“, отбелязаха щастливите от победата студенти. Базата данни представлява ефикасен инструмент за търсене и намиране на актуална информация за академичната колегия по БИН в Европа, който благоприятства партньорството, сътрудничеството, академичния обмен, професионалната и научна комуникация.
Второто място е за Ирена Янакиева и проекта ѝ „Достъпност на библиотечните WEB-сайтове за незрящи и хора със зрителни проблеми“, насочен към създаване на модел за уеб достъпност на библиотечните уеб-сайтове за незрящи и хора със зрителни затруднения, базиран на използването на новите информационни технологии. „Основната цел на проекта ми е да се повиши достъпността на българските библиотечни сайтове и пълноценното им и безпрепятствено използване от хората със зрителни увреждания“, отбеляза авторката на проекта.
Третият приз пък отиде при Гергана Георгиева за проекта „Зелена читалня за град София“. „Целта на проекта ми е създаването на открито, в паркови зони на град София, на мрежа от „Зелени библиотеки“ и на интерактивна карта на тяхното местоположение, в услуга на всички жители и гости на града. Така ще се изгради и популяризира атрактивна обществена среда за четене, общуване, споделяне и културно преживяване в паркови зони за отдих, които вдъхновяват любов към книгите и четенето в градска среда“, сподели Гергана.
След представянето на проектите, експертът от ОИЦ – София Мадлен Георгиева насочи авторите им към фондове и програми, по които те биха могли да кандидатстват за финансиране на идеите си.
Церемонията по награждаването на студентите се проведе в рамките на националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от областни информационни центрове.
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В УНИБИТ

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), на която представи различните възможности за финансиране на проекти, които…

Продължава...

НАД 1600 КОНСУЛТАЦИИ И 60 СЪБИТИЯ СА ПРОВЕДЕНИ ОТ ОИЦ – СОФИЯ ЗА ПО-МАЛКО ОТ ГОДИНА И ПОЛОВИНА

От декември 2015 година до април 2017 включително в Областен информационен център – София (ОИЦ – София) са проведени 1 646 консултации с посетители, а експертите на Центъра са отговорили…

Продължава...

МИГ Костенец обявява конкурс за избор на външни оценители

МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г. Пълния текст на поканата…

Продължава...

ОБЯВИХА ПОБЕДИТЕЛЯ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА НА ОИЦ-СОФИЯ „НА ЛОВ ЗА ТАБЕЛИ“

Вячеслав Попов е победителят във фотоконкурса на ОИЦ-София „Европа в моя регион – На лов за табели“. Той зае първото място с изпратения внушителен брой от 424 снимки. Второто място…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА СОФИЯ

Как Централната минерална баня е превърната в Регионален исторически музей на София и как, с помощта на европейско финансиране, от занемарена сграда, върху чийто покрив са растели дървета, сега красивото…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.