wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 406

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 9 септември (петък) от 11.00 часа в град Ботевград, ул. „Индустриална“ 2Б ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-2.001-0959-C01 „Повишаване на производствения капацитет и износа на „НАКМАШ 97“ ООД”.
Проектът се финансира по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е фирма „НАКМАШ 97“ ООД. Общата стойност на проекта е 3 102 600 лева, от които 999 967.98 лева – безвъзмездната финансова помощ. По проекта са предвидени дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес и за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието.

Продължава...

Покана за встъпителна пресконференция по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 27 август 2016 г. (събота) от 10.00 часа в град София, ул. "Букет" 50 ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.003-0977-C01 „Шанс за ново начало”. Проектът се…

Продължава...

Покана за встъпителна пресконференция по проект, финансиран по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

На 27 юли 2016 г. (сряда) от 11.00 часа в Гранд хотел „София“, зала „Сердика“ ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP001-5.001-0006 „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна…

Продължава...

С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В САМОКОВ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Самоков, на която информира местните жители за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Информационният щанд на ОИЦ беше…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ДОЛНА БАНЯ ОЧАКВАТ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА КОСТЕНЕЦ ОЧАКВАТ ОЩЕ ПРОГРАМИ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.