wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

Пресконференция по проект, изпълняван по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 30 май в конферентната зала на „МАУС-ПС“ ЕООД (гр. София, ул. „Проф. Иван Георгиева“ 3) от 11.00 ч. ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Маус-ПС“ ЕООД“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. По проекта се предвижда да бъде закупено ново оборудване, което ще повиши производителността, приходите от износ на продукция, както и да се осигури по-добра ресурсна ефективност и ефикасност. Бенефициент е фирма „МАУС-ПС“ ЕООД.

По време на събитието ще бъдат представени целите, сроковете и етапите за реализацията на предвидените дейности по проекта, финансирането и екипа, отговорен за осъществяването на проекта. Ще бъде презентиран и първият доставен автоматичен абкант за огъване на ламарина модел SPB Evolution UD 4000/3.0. 

Поканени за участие в пресконференцията са медии и всички заинтересовани от темата.

Read more...

В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЕКИПЪТ НА ОИЦ-СОФИЯ ЗАПОЧНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Над 70 жители на община Елин Пелин посетиха днес изнесената мобилна приемна на Областен информационен център София-град и София-област. Така започна информационната кампания на ОИЦ – София, по време на…

Read more...

Заповядайте на спортен празник в Ихтиман

На 26.05.2017 г. от 09.30 ч. в град Ихтиман ще се проведе спортен празник на училище „Христо Ботев“ под мотото „Много красота чрез отбор, сила и игра”.Спортните мероприятия ще се…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ ВРЪЧИ НАГРАДИ НА СТУДЕНТИ ОТ УНИБИТ

Областен информационен център – София връчи три награди на студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), които изучават дисциплината „Проектен мениджмънт“. Студентите имаха за задача, като част от…

Read more...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕЩА НА ОИЦ-СОФИЯ В УНИБИТ

Eкипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), на която представи различните възможности за финансиране на проекти, които…

Read more...

НАД 1600 КОНСУЛТАЦИИ И 60 СЪБИТИЯ СА ПРОВЕДЕНИ ОТ ОИЦ – СОФИЯ ЗА ПО-МАЛКО ОТ ГОДИНА И ПОЛОВИНА

От декември 2015 година до април 2017 включително в Областен информационен център – София (ОИЦ – София) са проведени 1 646 консултации с посетители, а експертите на Центъра са отговорили…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.