wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 446

Покана за представяне на проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Фирма „Ел Стомана“ ООД има удоволствието да Ви покани на 21 февруари от 13 часа в своя офис на информационен ден за представяне на проект „Внедряване на иновативен процес в Ел Стомана ООД“ (проект №BG16RFOP002-1.001-0392-C01/18.01.2017г.).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Събитието ще се проведе в офиса на „Ел Стомана“ ООД на адрес: 1164 София, бул. „Христо Смирненски“15. Поканени за участие са партньори, клиенти, сътрудници, медии.

Телефон за регистрация и допълнителна информация : +359 2 963 33 24.

Повече информация за проекта можете да откриете тук

Продължава...

ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Процедурата…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ – София) проведе информационна среща, на която представи процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”. Участие в информационната среща…

Продължава...

Пресконференция по проект, изпълняван по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"

На 25 януари 2017 г. (сряда), от 11.00 часа в „Радисън Блу Гранд хотел София“, зала „Библиотека“ ще се проведе закриваща пресконференция по проект №BG16M1OP001-5.001-0006 „Проектиране и внедряване на интегрирана…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕД ОБЩИНИТЕ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща, на която представи възможностите за кандидатстване на общините от Софийска област и районите на Столична община през 2017…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 14 декември 2016 г. (сряда) от 11:00 часа в град София, ул. „Илия Бешков“ 12, ет. 2, „Унитрейд 2002“ ООД  - бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.