wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

МИГ Костенец обявява конкурс за избор на външни оценители

МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г. Пълния текст на поканата и условията за участие в конкурса можете да намерите тук.

Read more...

ОБЯВИХА ПОБЕДИТЕЛЯ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА НА ОИЦ-СОФИЯ „НА ЛОВ ЗА ТАБЕЛИ“

Вячеслав Попов е победителят във фотоконкурса на ОИЦ-София „Европа в моя регион – На лов за табели“. Той зае първото място с изпратения внушителен брой от 424 снимки. Второто място…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА СОФИЯ

Как Централната минерална баня е превърната в Регионален исторически музей на София и как, с помощта на европейско финансиране, от занемарена сграда, върху чийто покрив са растели дървета, сега красивото…

Read more...

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

В началото на месец февруари 2017 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ ОТБЕЛЯЗА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА В РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

С много настроение и отношение, ученици от IV и V клас от 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и членовете на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) засадиха…

Read more...

Европа в моя регион 2017

Или как се променя столицата и областта показва ОИЦ-София в серия Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране В периода 20 април – 20 май 2017 г. ОИЦ-София…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.