wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 413

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG05SFOP001-4.001-0020-C01 „ОСИГУРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕСИФ В БЪЛГАРИЯ”

На пресконференция днес ръководителят на проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” Петранка Димитрова представи целите, дейностите и индикаторите по проекта пред журналисти от национални и регионални медии.
Бенефициент по проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България” е Столична община. Финансирането е по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение е 31.12.2018 г., стойността – 643 893.84 лева, размерът на безвъзмездна финансова помощ – 100%. Проектът продължава да се изпълнява на територията на две области – София-град и София-област, като основна цел е да се популяризират възможностите, които ЕС предоставя през настоящия програмен период, чрез достъп до информация за потенциалните бенефициенти от двете области, обяви г-жа Димитрова. За целта по проекта се очаква да бъдат проведени 3 700 консултации на потенциални бенефициенти, както и 178 публични информационни събития. В рамките на пресконференцията експертите от Областния център обсъдиха с журналистите предложения за теми за бъдещи работни срещи, които да засягат темата ЕСИФ и да са полезни за тяхната работа, както и сфери, касаещи темата „еврофондове“, видяни от журналистите като важни, но недобили достатъчна популярност.

Продължава...

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 9 септември (петък) от 11.00 часа в град Ботевград, ул. „Индустриална“ 2Б ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-2.001-0959-C01 „Повишаване на производствения капацитет и износа на „НАКМАШ…

Продължава...

Покана за встъпителна пресконференция по проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

На 27 август 2016 г. (събота) от 10.00 часа в град София, ул. "Букет" 50 ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG05M9OP001-1.003-0977-C01 „Шанс за ново начало”. Проектът се…

Продължава...

Покана за встъпителна пресконференция по проект, финансиран по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

На 27 юли 2016 г. (сряда) от 11.00 часа в Гранд хотел „София“, зала „Сердика“ ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP001-5.001-0006 „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна…

Продължава...

С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В САМОКОВ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Самоков, на която информира местните жители за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Информационният щанд на ОИЦ беше…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ДОЛНА БАНЯ ОЧАКВАТ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.