wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 416

Покана за встъпителна пресконференция по проект, финансиран по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

На 27 юли 2016 г. (сряда) от 11.00 часа в Гранд хотел „София“, зала „Сердика“ ще се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP001-5.001-0006 „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (ИИС) за планиране и управление на ресурсите в ДП „Пристанищна инфраструктура”.
Проектът се финансира със средства на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., по която ДП „Пристанищна инфраструктура“ е бенефициент. Общата стойност на проекта е 6 418 644,12 лв.
В резултат от изпълнението на проекта, в ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще бъде внедрена интегрирана информационна система за цялостно модерно и ефективно управление и оптимизация на бизнес процесите за изпълнение на стратегическите и оперативни дейности на предприятието.

Приложено можете да откриете програма на събитието.

 

Продължава...

С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА В САМОКОВ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Самоков, на която информира местните жители за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Информационният щанд на ОИЦ беше…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА ДОЛНА БАНЯ ОЧАКВАТ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Долна баня, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната…

Продължава...

ЖИТЕЛИТЕ НА КОСТЕНЕЦ ОЧАКВАТ ОЩЕ ПРОГРАМИ ЗА БЕЗРАБОТНИ И ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Екипът на Областния информационен център-София проведе изнесена приемна в община Костенец, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Приемната беше…

Продължава...

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ ИЗНЕСЕНАТА ПРИЕМНА НА ОИЦ-СОФИЯ В ИХТИМАН

Екипът на Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Ихтиман, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Приемната беше посетена от много хора, като…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ИНФОРМИРА ЗА ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ В ЕЛИН ПЕЛИН

Областен информационен център-София проведе изнесена приемна в община Елин Пелин, на която представи актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Приемната беше посетена от множество предприемачи и жители…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.