wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 465

Информационен ден на бенефициент по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

На 28 септември от 17.00 ч. в гр. София (ул. "Данаил Дечев" 6) ще се проведе информационен ден за представяне на проект BG16RFOP002-2.001-1260-C01 "Подобряване на конкурентоспособността и производствения капацитет на МОБАЙЛ СИСТЕМС ООД".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Бенефициент е фирма "МОБАЙЛ СИСТЕМС" ООД.
Поканени за участие са партньори, клиенти, сътрудници и медии.

Read more...

Покана за информационно събитие по Оперативна програма „Добро управление"

На 26 септември от 10.00 ч. в конферентен център „Проджект Лаб“ (гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58, ет. 3) ще се проведе встъпително публично информационно събитие по проект BG05SFOP001-1.002-0010…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „ОТКРИЙ МЕ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на отворената за кандидатстване до 30-и ноември процедура „Открий ме”. Участие в събитието взеха представители на…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ РАЗЯСНИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Специфични обучения”, която е отворена за кандидатстване до 31-ви октомври. На присъстващите представители на…

Read more...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации”, която е отворена за кандидатстване до 26-и септември.…

Read more...

УНСС С НОВ УЧЕБЕН КОРПУС ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”

На 24 юли от 14 часа в малката конферентна зала на Универститета за национално и световно стопанство ще се проведе встъпителна пресконференция във връзка с изграждането на нов учебен корпус.…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.