wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Стара Загора 90

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Стара Загора

 

БАЛКАНПАК ООД С ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Областен информационен център – Стара Загора взе участие в информациония ден на Балканпак ООД, гр. Казанлък във връзка с напредъка и постигнатите резултати по проект „Подобряване производствения капацитет и засилване…

Продължава...

БАЛКАНПАК ООД С ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Областен информационен център – Стара Загора взе участие в информациония ден на Балканпак ООД, гр. Казанлък във връзка с напредъка и постигнатите резултати по проект „Подобряване производствения капацитет и засилване…

Продължава...

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА СТАРТИРА ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ ПО ОПРЧ

Областен информационен център – Стара Загора участва в началната пресконфоренция на Община Стара Загора по проект „С грижа за децата и техвните семейства“, по процедура „Услуги за ранно датско развитие“…

Продължава...

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА СТАРТИРА ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ ПО ОПРЧ

Областен информационен център – Стара Загора участва в началната пресконфоренция на Община Стара Загора по проект „С грижа за децата и техвните семейства“, по процедура „Услуги за ранно датско развитие“…

Продължава...

„СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

На 20.10.2016 г. представителни на Областен информационен център – Стара Загора присъстваха на заключителения информационен ден в сградата на „Суперабразив“ ЕООД, гр. Крън за представяне на резултатите по изпълнението на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.