wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Търговище 68

Европа в моя регион 2017

В периода от 25 април – 8 май 2017 г. ОИЦ – Търговище ще проведе Дни на отворени врати за популяризиране на значими за областта европейски проекти финансирани от ЕФРР…

Продължава...

ОИЦ – Търговище започна поредица от срещи в региона за представяне на инициативата „Заедно за Европа“

Областният информационен център – Търговище представи националната инициатива "Заедно за Европа" на информационни срещи в Омуртаг и Опака в края на миналата седмица. Пред заинтересовани лица бяха обявени събитията, които…

Продължава...

ОИЦ - Търговище с фокус към Председателството на България на Съвета на ЕС

Предизвикателствата и ангажиментите на България по подготовката й за Председателството на Съвета на Европейския съюз представи на 5 декември 2016 г. Областният информационен център – Търговище. Пред представители на общинската…

Продължава...

Атрактивни мерки за инвестиции в селските райони представи ОИЦ – Търговище

Областният информационен център - Търговище (ОИЦ) проведе информационни срещи в градовете Попово и Омуртаг, на които представи атрактивна мярка за бизнеса от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.…

Продължава...

Възможности за заетост на уязвими групи по ОПРЧР представи ОИЦ - Търговище

Областен информационен център - Търговище (ОИЦ) организира днес информационна среща в гр. Опака. В залата на читалище „Пробуда“ общински експерти, представители на Дома за възрастни хора в с. Гърчиново, на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.