wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 264

ОИЦ-ВАРНА И МЛАДЕЖКИТЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТРОВЕ ОБСЪДИХА СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

   Екипът на ОИЦ – Варна и представители на Младежките информационно-консултанстки центрове /МИКЦ/ от Варна обсъдиха възможности за сътрудничество, осъществяване на съвместни инициативи и събития до края 2017 г. Срещата…

Продължава...

ОИЦ – ВАРНА РАЗЯСНИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ИСУН ПРЕД ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ВАРНА

   На 22.02.2017 г. екипът на Областният информационен център (ОИЦ) – Варна, проведе обучение за експерти от Община Варна, за работа с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ВЪВ ВАРНА

   Експерти от Областния информационен център – Варна участваха в първия информационния ден за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, който…

Продължава...

Подкрепа за подобряване на бизнес средата за развитие на IT индустрията

   По инициатива на Община Варна и на сдружение ИКТ Клъстер Варна на 16.02.2017г. се проведе среща под мото „Подкрепа за подобряване на бизнес средата за развитие на IT индустрията“.…

Продължава...

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

   На 15.02.2017 г. /сряда/ от 10, 30 часа в зала 204 на Общинска администрация Провадия се проведе начална пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.