wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 293

Сайт, създаден по проект, повишава доверието в туризма

     Известен варненски журналист с над 30-годишен стаж през 2014 г. решава да потърси ново професионално поприще, което да обедини опита, който е натрупал като репортер, и любовта към…

Read more...

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

   Областният информационен център – Варна участва в национална конференция на тема „Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж“. Събитието, което се организира от Икономическия университет - Варна…

Read more...

Гимназисти от Варна и Силистра гостуват на ОИЦ – Варна в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“

   Петима ученика гостуват на ОИЦ-Варна в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“, която се провежда днес. Това са Десислава Христова, Виктория Христова и Мелинда Махмудова от варненската професионална…

Read more...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ОИЦ-ВАРНА

   Студенти – магистри от специалности "Бизнес консултиране" и "Аграрен бизнес" към катедрата по “Аграрна икономика” на варненския Икономически университет посетиха Областния информационен център – Варна.     Tам те…

Read more...

За първи път млади земеделски производители могат да подават заявления за европейско финансиране онлайн

    За първи път млади земеделски производители ще могат да подават заявления за европейско финансиране онлайн през информационната система ИСУН 2020. Това стана ясно по време на практически семинар,…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.