wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 282

ОИЦ – ВАРНА ОТБЕЛЯЗА 60 ГОДИНИ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД С МНОГО ПОДАРЪЦИ

   Над 350 граждани и гости на Варна се включиха в инициативата на Областен информационен център – Варна за отбелязване на 60 години от създаването на Европейския социален фонд. Събитието…

Продължава...

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА КОМПАНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

   Варненска компания с около 20%  снижена себестойност на продукцията след внедряването в експлоатация на 5-цветна офсетна печатарска машина с лакираща секция. Машината е закупена по проект финансиран със средства…

Продължава...

МEСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

    На 18.04.2017 година, в сградата на Министерство на земеделието и храните, Председателят на СНЦ „Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ - инж. Светла Колева подписа Споразумение за изпълнение на…

Продължава...

ПРОЕКТ „МАКСИМА“ С ЛЯТНА ШКОЛА ВЪВ ВАРНА

   В периода 12 – 14 юли 2017 г. във Варна ще се проведе лятна школа на тема: „Методи за моделиране и образна диагностика на млечна жлеза“. Събитието е част…

Продължава...

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБАРСКИЯ СЕКТОР ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

   На 06.04.2017 г. в залата на Областен информационен център – Варна /ОИЦ - Варна/, се проведе информационна среща за разясняване на условията за кандидатстване по актуалните в момента мерки…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.