wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 285

Успешно приключи изпълнението на проект „ Активни младежи в Община Вълчи дол“

          Община Вълчи дол успешно приключи изпълнението на проект „Активни младежи в Община Вълчи дол“, стана ясно по време на заключителната пресконференция, която се проведе на 03.07.2017г., в Заседателната зала…

Продължава...

Икономически университет – Варна стартира изпълнението на проект „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“ по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

   На 29.06.2017г. в Икономическия университет във Варна се проведе пресконференция за стартирането на проект „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“. Той…

Продължава...

Иновативен “Mобилен екип” по проект ще подпомага хора в риск в Бяла и Долни Чифлик

    На 21.06.2017г. се проведе встъпителна пресконференция по проект „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни Чифлик“ по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. На пресконференцията присъстваха представителите на…

Продължава...

ОИЦ – ВАРНА ОТБЕЛЯЗА 60 ГОДИНИ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД С МНОГО ПОДАРЪЦИ

   Над 350 граждани и гости на Варна се включиха в инициативата на Областен информационен център – Варна за отбелязване на 60 години от създаването на Европейския социален фонд. Събитието…

Продължава...

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА КОМПАНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

   Варненска компания с около 20%  снижена себестойност на продукцията след внедряването в експлоатация на 5-цветна офсетна печатарска машина с лакираща секция. Машината е закупена по проект финансиран със средства…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.