wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Варна 269

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

     Екипът на ОИЦ–Варна участва в информационния ден по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020. Събитието беше проведено на 16.03.2017 г. в гр.…

Продължава...

„ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ - НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА НА МРЕЖАТА ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

     На 10.03.2017 г., стартира националната инициатива „Заедно за Европа“ на 28-те Областни информационни центрове в България. В периода 10 март – 20 май 2017 г. в цялата страна ще…

Продължава...

ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ НАД 2 МИЛИОНА ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“ В ОБЛАСТ ВАРНА

    Общините Аксаково и Дългопол, три сдружения и две фондации от Варненска област са сред одобрените по процедура „Активно включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020…

Продължава...

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ ОТ КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

   От края на 2016 г., Община Провадия работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр.Провадия“. Проекта е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ и…

Продължава...

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА СЕМИНАР „ФИНАНСИРАНЕ ЗА НЕ-ФИРМИ“ В ОИЦ - ВАРНА

   В отговор на големия интерес към първия семинар „Финансиране за НЕ-фирми“, проведен през м. януари и многото заявки за участие, на 28.02.2017 г. в залата на Областен информационен център…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.