wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 156

Горнооряховска фирма стартира проект по ОПРЧР 2014-2020

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново взе участие в стартираща пресконференция по проект „Подобряване условията на труд за служителите на „Складова техника“ АД“ – гр. Горна Оряховица, финансиран по…

Read more...

С открит щанд ОИЦ – Велико Търново популяризира актуални процедури по оперативните програми

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи за отваряне процедури по оперативните програми до края на настоящата 2017 г.Гражданите на…

Read more...

ОИЦ – Велико Търново участва в официална церемония по проект за обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица

На 26 юни 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново участва в официална церемония „Първа копка“, с която започна ремонтът на пл. „Георги Измирлиев” в гр. Горна Оряховица.…

Read more...

ОИЦ – Велико Търново приключи серия от информационни събития в региона

От 12 до 22 юни 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране -…

Read more...

ОИЦ – Велико Търново финализира кампанията „Заедно за Европа“

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново приключи информационната кампания „Заедно за Европа“ за региона. Инициативата е национална, провежда се от Мрежата от 28 информационни центъра в страната и има…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.