wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 149

Европа в моя регион – Велико Търново 2017

Европа в моя регион – Велико Търново 2017 В периода 25 април – 19 май 2017 г. Областен информационен център – Велико Търново ще проведе Дни на отворените врати по…

Продължава...

Във Велико Търново беше представена процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по ОПДУ

На 16 март 2017 г. в Голяма зала на Община Велико Търново се проведе информационен ден по процедура за подбор на проекти „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ по…

Продължава...

Областният информационен център (ОИЦ) – Велико Търново започва информационна кампания „Заедно за Европа“

С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново даде старт за региона на новата информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центрове в страната. Инициативата е под надслов „ЗАЕДНО…

Продължава...

Стартира проект за подобряване на икономическо развитие на община Горна Оряховица

На 28 февруари 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие“ с…

Продължава...

Във Велико Търново бе представена процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОПИК

На 17 февруари 2017 г. (петък) в Голяма зала на Община Велико Търново, от 10.00 до 12.00 часа се проведе информационен ден по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.