wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Велико Търново 142

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете успешна 2016 г.

С пресконференция Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете дейността си за изминаващата 2016 г. В рамките на последните 11 месеца ОИЦ е организирал и провел общо 37 различни…

Продължава...

Семинар за младежи „Научи ме да умея“ се проведе в ОИЦ – Велико Търново

На 6 декември 2016 г., в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе семинар за младежи на тема „Научи ме да умея“. Събитието бе организирано…

Продължава...

Председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г. бе представено в ОИЦ – Велико Търново

На 2 декември 2016 г., в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационно събитие посветено на предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе поредица от информационни събития в региона

В периода от 16 до 29 ноември 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Възможности за…

Продължава...

ОИЦ – Велико Търново проведе информационна среща със студенти от ВТУ

На 15 ноември 2016 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти от специалност „Културен туризъм“ от Великотърновския университет „Св.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.