wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Видин 163

Голям интерес към проект “Твоят час” в училищата в Кула, Ружинци, Ново село, Бойница и Раковица

Пред ученици и преподаватели екипът на Областен информационен център-Видин презентира европейски програми за младежко предприемачество и развитие Голям интерес и висок процент включили се ученици в проект “Твоят час”, финасиран…

Продължава...

Видин ще е център на честването на 60-годишнината на Европейския социален фонд за Северозападния район

Областен информационен център-Видин и Община Видин са съорганизатори и на отбелязването на 10-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз Видин ще е център на честването на 60-годишнината на Европейския…

Продължава...

168 млн. лева предвижда да привлече чрез проекти до 2020 г. Община Видин

Екипът на Областен информационен център-Видин проведе първата за годината си среща с общинската администрация, социалното направление, детски градини и доставчици на социални услуги от Видин 168 млн. лева предвижда да…

Продължава...

Проекти по Оперативните програми на стойност 48 млн. лева се изпълняват в област Видин, водещ бенефициент е община Видин с проекти за 25 млн. лв.

Успешно популяризиране на възможностите за европейско финансиране и увеличен интерес към дейността на Областен информационен център-Видин през 2016 г. 60 проекта, финансирани от Оперативните програми, на стойност 47 967 683…

Продължава...

Среща за Българското председателство на Съвета на ЕС проведе Областен информационен център-Видин

Центърът проведе и допитване за мото на Председателството Днес екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ-Видин) проведе  информационна среща, посветена на предизвикателствата пред България като член на ЕС, в…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.