wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 139

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ВЪВ ,,ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ“ ООД

Днес, 28.02.2017г. ,,Вакуум Ел Систем“ ООД отвори вратите на производствените си помещения за представители на медиите, широката общественост и бизнес партнъори с цел популяризиране на проект „Подобряване на производствения капацитет…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ,,ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ВЪВ ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД“

На 23.02.2017 г. от 10:00 часа, в офиса на ОИЦ-Ямбол се проведе пресконференция за осигуряване на публичност по проект „Подобряване на производствения капацитет във Вакуум Ел Систем ООД“ по Договор…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ,,ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ ВЪВ ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД“

На 23.02.2017 г. от 10:00 часа, в офиса на ОИЦ-Ямбол се проведе пресконференция за осигуряване на публичност по проект „Подобряване на производствения капацитет във Вакуум Ел Систем ООД“ по Договор…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

На работна среща в офиса на Областен информационен център – Ямбол (ОИЦ) беше представен отчетът за дейността на ОИЦ- Ямбол през 2016 година. На срещата присъстваха представители на регионални телевизии…

Продължава...

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Предизвикателствата пред България в контекста на предстоящото председателство на Съвета на ЕС през 2018г. бяха във фокуса на информационното събитие, което Областен информационен център представи днес в зала 107 на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.