wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 139

СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ В ЯМБОЛ

При засилен интерес в залата на Областен информационен център-Ямбол се проведе двудневен семинар - обучение на тема ,,Разработване и управление на европейски проекти“. Организатори бяха офис ,,Култура“ на Бюро „Творческа…

Продължава...

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ В ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Степента на изпълнение, договорените и изплатени средства по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони към 10 ноември 2016 г. представи Областен информационен център-Ямбол на провелото се на…

Продължава...

ПРЕДСТОЯЩИ ПРИЕМИ ЗА 2017 Г. ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРСР И ПМДР ПРЕДСТАВИ ОИЦ-ЯМБОЛ

В периода 31 октомври – 09 ноември 2016г. Областен информационен център – Ямбол проведе поредица от информационни срещи в петте общини от областта на тема  „Оперативните програми, ПРСР и ПМДР …

Продължава...

НА РАБОТНА ЗАКУСКА С МЕДИИТЕ

На 20 октомври 2016 г. в офиса на Областен информационен център – Ямбол се проведе работна закуска с представители на медиите от областта. В неформална обстановка управителят на ОИЦ-Ямбол представи…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ОБЛАСТТА

Информация за актуални възможности за финансиране, предоставяни от ЕСИФ получиха на място жителите от девет населени места на територията на област Ямбол в периода 22-26.08.2016г. С изнесени приемни в градовете…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.