wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 139

ОИЦ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ГРАД ЯМБОЛ

На 26 и 27 август 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол, екипът на Областен информационен център - Ямбол проведе изнесени приемни за представяне на актуална информация за оперативните програми, финансирани…

Продължава...

ОИЦ – ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ

Днес, 21 юли 2015 г. пред офиса на ОИЦ-Ямбол на ул. „Търговска" № 34, екипът на Областен информационен център - Ямбол проведе две изнесени приемни за представяне на процедурите „Активни"…

Продължава...

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ЯМБОЛ

 Днес, на пресконференция на тема: „ОИЦ-Ямбол - още една година ЗАЕДНО", Областнен информационен център - Ямбол отчете своята дейност за последната година. В залата на Центъра се събраха представители от…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С БИЗНЕСА

 Днес, на информационна среща с представители на фирми в Областен информационен център-Ямбол беше представена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.". Целта…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.“.

Днес, на информационна среща с представители на регионални медии в Областен информационен център-Ямбол беше представена първата процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП" по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.