wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 139

ОИЦ-ЯМБОЛ НАГРАДИ УЧЕНИЦИ В КОНКУРС ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА

От 16 март до 9 май 2015 г. Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз провежда национална информационна кампания посветена на новите оперативни програми…

Продължава...

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

От 16 март 2015 г. стартира националната информационна кампания под надслов „Да създадем заедно България 2020" . Тя се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРИКЛЮЧИ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ПЕТТЕ ОБЩИНИ

Днес, 27 март, с информационна среща насочена към бенефициенти от община „Тунджа" Областен информационен център-Ямбол приключи информационните събития в област Ямбол на тема: „Възможности за заетост и активно социално включване…

Продължава...

УЧЕНИЦИ ОТ ГПЧЕ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ НА ГОСТИ НА ОИЦ-ЯМБОЛ

Поради засиления интерес от страна на учители и ученици, Областен информационен център-Ямбол проведе първата за тази година информационна среща с деветокласници от Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов"…

Продължава...

НАД 20 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ СЕ ЗАПОЗНАХА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

Днес, в залата на Областен информационен център-Ямбол се събраха представители на образователни институции от област Ямбол. Акцент на срещата беше представянето на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.