wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 132

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ЯМБОЛ РАБОТИ В ПАРТНЬОРСТВО С БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Днес, на междинна пресконференция на тема: „ОИЦ-Ямбол в помощ на бенефициентите", Областнен информационен център - Ямбол отчете своята дейност от месец декември 2013 г. до настоящия момент. В залата на…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

На 02 юли 2014 г. Областен информационен център-Ямбол проведе информационна среща съвместно с членовете на Областния съвет за развитие. На срещата присъстваха представители на общините в областта, работодателски организации, синдикати…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ОБЯВИ ПОБЕДИТЕЛЯТ В КОНКУРСА: „ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

Днес, в офиса на Областен информационен център-Ямбол се проведе награждаване в регионалния кръг на националения конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Победителят е 17 -…

Продължава...

ОБЩИНИ ПРЕДСТАВИХА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

На 12 и 13 юни експерти от 13 общини от Югоизточен регион представиха успешни проекти, реализирани с европейски средства на двудневна регионална среща на тема: „Кохезионната политика и възможностите на…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦИКЪЛ ОТ СРЕЩИ ПО ОБЩИНИ

Между 26 и 30 май Областен информационен център-Ямбол проведе информационни срещи в петте общини в област Ямбол на тема: „Стратегическата рамка за развитието на България през период 2014-2020 г.". Над…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.