wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 139

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОП РЧР НА СРЕЩА С РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

Днес, на информационна среща с представители на регионални медии в Областен информационен център-Ямбол беше представена актуална информация за оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Близо 60 % от…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ЕКСПЕРТИ ОТ ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 12 февруари гости в офиса на Областен информационен център - Ямбол бяха експерти от Областна администрация-Ямбол, Община Ямбол и Община „Тунджа". Тема на информационна среща беше: „Добри практики-споделен опит…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 Г.

На 16 януари гости в офиса на Областен информационен център - Ямбол бяха млади висшисти от общинска администрация „Тунджа". Те са назначени на трудов договор по програмата „Старт на кариерата"…

Продължава...

ОИЦ-ЯМБОЛ СЪБРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Днес, в офиса на Областен информационен център - Ямбол (ОИЦ-Ямбол) читалищни дейци от общини в област Ямбол, се включиха в информационна среща на тема: „Роля и възможности за читалищата през…

Продължава...

ФОТОИЗЛОЖБА „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.” В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

През периода 24 ноември - 28 ноември 2014 г. Областен информационен център-Ямбол ( ОИЦ-Ямбол ) проведе, обща инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.