wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Ямбол 143

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ

От 16 март 2015 г. стартира националната информационна кампания под надслов „Да създадем заедно България 2020" . Тя се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната…

Read more...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРИКЛЮЧИ ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ПЕТТЕ ОБЩИНИ

Днес, 27 март, с информационна среща насочена към бенефициенти от община „Тунджа" Областен информационен център-Ямбол приключи информационните събития в област Ямбол на тема: „Възможности за заетост и активно социално включване…

Read more...

УЧЕНИЦИ ОТ ГПЧЕ „ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ“ НА ГОСТИ НА ОИЦ-ЯМБОЛ

Поради засиления интерес от страна на учители и ученици, Областен информационен център-Ямбол проведе първата за тази година информационна среща с деветокласници от Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов"…

Read more...

НАД 20 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЛАСТ ЯМБОЛ СЕ ЗАПОЗНАХА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

Днес, в залата на Областен информационен център-Ямбол се събраха представители на образователни институции от област Ямбол. Акцент на срещата беше представянето на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен…

Read more...

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОП РЧР НА СРЕЩА С РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

Днес, на информационна среща с представители на регионални медии в Областен информационен център-Ямбол беше представена актуална информация за оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Близо 60 % от…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.