wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 244

6 ОБЩИНИ ОТ ПИРИНСКО С БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

6 общини от Благоевградска област ще предоставят високоскоростен интернет на обществени места, съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Изграждането на безплатните  високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАНА В БЛАГОЕВГРАД

С много музика и танци в Благоевград беше отбелязана Европейската година на културното наследство. В областния център на Пиринско пристигнаха десетки изпълнители от съседна Гърция, които представиха културата на Древна…

Продължава...

ОИЦ - Благоевград представи Индикативните годишни работни програми за 2019 г. пред медиите

НАД ЕДИН МИЛИАРД ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ ПО ЕВРОПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 Г. 53 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева ще бъдат обявени през следващата…

Продължава...

ЕКСПЕРТИ ОТ ДВЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ОБСЪЖДАХА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В БЛАГОЕВГРАД

Представители на работодателските и браншовите организации, бизнеса, висшите училища и научните организации, неправителствените организации, местната и регионалната власт се събраха на регионална среща в Благоевград, по време на която беше…

Продължава...

БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС КОМЕНТИРАХА В БЛАГОЕВГРАД

Опростяване на процедурата за кандидатстване с проекти за европейско финансиране е едно от най-важните неща, които трябва да се осъществят през следващия програмен период. Промени ще има, но всички те…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.