wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Опростяване на процедурата за кандидатстване с проекти за европейско финансиране е едно от най-важните неща, които трябва да се осъществят през следващия програмен период. Промени ще има, но всички те са в полза на бенефициентите. Мнението е на евродепутата Андрей Новаков, който се включи в срещата – дискусия на тема „Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз“, проведена днес в Благоевград. Пред представители на местните власти, неправителствения сектор, академичната общност и бизнеса, главният преговарящ по Кохезионната политика на ЕС след 2020 г. представи основните параметри на предложенията на Европейската комисия по политиката на сближаване за следващия програмен период.

DSC01888

Добрата новина за страната ни е, че за новия програмен период 2021 – 2027 г. средствата за България могат да бъдат увеличени с 8%, което е около 2 млрд. лева повече от настоящите. „Мисля, че това е показателно, че сме заслужили реномето си на страна, управляваща добре европейски средства“, коментира Новаков. Всъщност, България е една от малкото страни, които ще имат възможност да получат повече средства през новия програмен период, наред с Румъния, Кипър, Италия и Финландия. Андрей Новаков ще защитава и тезата за промяна в контрола над изпълнението на европроектите. Мнението му е, че проверките по изпълнението на проектите трябва да бъдат базирани на риска, което ще позволи бенефициенти с добра проектна история да бъдат одитирани при облекчен режим.

DSC01899

Новаков коментира още възможността за намаляване на европейското съфинансиране за изпълнение на оперативните програми, включването на ДДС по Оперативна програма „Околна среда“ като допустим разход, изваждането на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони от Регламента за общоприложимите разпоредби и др.

кмет гработа

„Европейските средства са основен инвестиционен инструмент на общините и местната власт да подобряват качеството на живот на хората. Благодарение на тези пари, се подобрява градската среда, правят се ремонти в училища и болници, пътища, спортни площадки и т.н. Така хората виждат реалната полза от членството на България в ЕС“. Това каза по време на дискусията кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов.

областен грамота

Областният управител Бисер Михайлов припомни поредица от важни проекти, реализирани на територията на област Благоевград и коментира важността на европейските инвестиции за развитие на региона като цяло.

DSC01856

Срещата – дискусия в Благоевград беше организирана от Областен информационен център – Благоевград в рамките на националната кампания на мрежата от Областни информационни центрове, посветена на 30-годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз. Всички общини в Пиринско и Областна администрация – Благоевград бяха отличени с грамоти за принос в развитието на Кохезионната политика на местно ниво.

 

 

За допълнителна информация:

Елена Михова

Областен информационен център - Благоевград

Тел.: 0893 336728

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.