wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С много музика и танци в Благоевград беше отбелязана Европейската година на културното наследство. В областния център на Пиринско пристигнаха десетки изпълнители от съседна Гърция, които представиха културата на Древна Елада с нейните музика, танци и обичаи. Организатор на събитието беше Областна администрация, в партньорство с Областен информационен център – Благоевград.

DSC01976

Целта на Европейската година на културното наследство е да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство. Идеята на годината е всеки да преживее, да оцени и да се наслади на културното наследство на отделните страни на Стария континент.

DSC01994

През цялата 2018 годината фокусът на всички събития, инициативи, политики и програми на ЕС е съсредоточен върху европейското културно наследство. Всички европейски институции - Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, както и Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет организират редица инициативи и дейности, посветени на културното наследство. Проявите по повод Европейската година на културното наследство обхващат 36 държави с 10 150 прояви и над 5 милиона участници.

DSC02022

У нас, всяка областна администрация организира събитие за популяризиране на европейското многообразие като покаже културата на избрана европейска държава. По покана на Областна администрация в Благоевград пристигнаха танцьори, певци и музиканти от културно-образователен клуб "Македония" от Нео Керамиди, Република Гърция. Те представиха традиционен гръцки фолклор, който вдигна на крака присъстващите гости в залата. Културната палитра на южната ни съседка Гърция се оказа толкова близка до светоусещането на гражданите на област Благоевград, че недвусмислено доказа колко близки могат да бъдат всички европейци, въпреки различията си.

1

Преди концерта, със съдействието на Областен информационен център – Благоевград, във фоайето на залата бяха подредени изложба и демонстрационен щанд на българо-гръцкото партньорство. Бяха показани различни фотографии, информационни материали, брошури, флаери и други, изготвени в хода на успешно реализирани проекти между Гърция и България.

DSC01978

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.