wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

6 общини от Благоевградска област ще предоставят високоскоростен интернет на обществени места, съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Изграждането на безплатните  високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места се финансира в рамките на инициативата WIFI4EU, която през месец март тази година беше представена от еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

Благоевград, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Сатовча и Струмяни са сред 2 800 общини в цяла Европа, които ще получат средства за изграждане на мрежите. Одобрените кандидати ще могат да използват своите ваучери на стойност 15 000 евро в продължение на 18 месеца, за да изградят безжичен интернет на публични пространства като зали, библиотеки, музеи, паркове, площади и други места от обществен интерес.

Кандидатстването по инициативата на еврокомисар Мария Габриел се осъществява на принципа „Първи по време – първи по място“. Първата покана за подаване на заявления се проведе във времето 7-9 ноември 2018 г. и по нея заявка за участие подадоха над 13 000 европейски общини. Общините, които не бяха класирани по време на първата покана, могат да се включат в надпреварата отново. Второ подаване на документи по инициативата ще има в началото на 2019 г.

 

 

За допълнителна информация:

 

Елена Михова

Областен информационен център - Благоевград

Тел.: 0893 336728

e-mail: oic.blagoevgrad@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.