wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 244

ОТКРИХА ОБНОВЕНОТО ПО ОПРР ЧИТАЛИЩЕ В РАЗЛОГ

В Разлог откриха напълно обновената сграда на Народно читалище „15 септември 1903 – 1909 г.“. Домът на културата е реновиран по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в…

Продължава...

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ В ОИЦ-БЛАГОЕВГРАД

Областен информационен център Благоевград попълва екипа си с експерт ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ. Всички желаещи да се включат в надпреварата за свободното място могат да подадат необходимите документи за кандидатстване…

Продължава...

24 ПРОЕКТА НА ОБЩИНИ ОТ ПИРИНСКО ПРЕМИНАХА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА ПО ПРСР

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014…

Продължава...

В БЛАГОЕВГРАД САНИРАТ БЛОКОВЕ И ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Със символична първа копка в Благоевград стартира изпълнението на проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в община Благоевград“. Проектът се финансира по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

Продължава...

ЕКСПЕРТИ ОТ УО НА ОПИК ОТГОВАРЯХА НА ВЪПРОСИТЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

При изключително голям интерес от страна на бизнеса в Пиринско премина информационната среща за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“, организирана от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.