wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 244

„МИГ – РАЗЛОГ“ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

СНЦ „МИГ – Разлог“ първо в област Благоевград обяви процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР, финансирана по…

Продължава...

Мащабeн проект за реконструкция и рехабилитация на улици стартира в Разлог.

Дългоочакваният проект за рехабилитация на улици и тротоари в Разлог получи зелена светлина за финансиране. На 25 юни кметът на община Разлог, инж. Красимир Герчев подписа договор с Държавен фонд…

Продължава...

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД ПРЕДСТАВИ В БЛАГОЕВГРАД 9-ТА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

9-тата конкурсна сесия за набиране на иновативни проекти от Националния иновационен фонд привлече интереса на всички основни структури и организации, от които зависи развитието на икономиката на региона, създаването на…

Продължава...

ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ НА ВТОРО ОУ В БЛАГОЕВГРАД С УРОК ЗА ЕВРОПА

Второкласници от Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград получиха първите си знания за Европейския съюз, неговите символи и ценности. Своеобразният първи урок за ЕС се проведе в офиса на…

Продължава...

РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В БЛАГОЕВГРАД

Областен информационен център – Благоевград участва в Регионална среща за представяне на междинната оценка за напредъка по изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в България (ИСИС), организирана…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.