wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 244

БЛАГОУСТРОЯВАТ ОСНОВНА ПЪТНА АРТЕРИЯ В БЛАГОЕВГРАД СЪС СРЕДСТВА ПО ОПРР 2014 – 2020 г.

С благоустрояване на улица „Марица“ в Благоевград продължават дейностите по изпълнение на проект „Благоустрояване на градската среда“. Проектът се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на…

Продължава...

ОБНОВЯВАТ СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД СЪС СРЕДСТВА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

В Деня на Европа в Благоевград стартираха дейностите по обновяване и модернизиране на сградата на общинска администрация в изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни…

Продължава...

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА С УЧЕНИЦИ НА СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Областен информационен център – Благоевград отбеляза 9-ти май с учениците от 4 „А“ клас на Средно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ – Благоевград. Класният им ръководител…

Продължава...

НАД 400 ДЕЦА ДЕМОНСТРИРАХА НАУЧЕНОТО ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Над 400 ученици от 24 училища от Пиринско взеха участие във фестивал в Благоевград. По време на събитието младите таланти показаха какво са научили в извънкласните дейности, организирани по проект…

Продължава...

СТРУМЯНИ И САНДАНСКИ С НАЙ-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВИ СТОПАНСТВА

Земеделски стопани от Струмяни и Сандански демонстрираха най-голям интерес към подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Животновъдите…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.