wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 244

Проект "Пространство за равен шанс" по ОПРЧР

Община Благоевград осигурява работа на 20 души в неравностойно положение по проект „Пространство за равен шанс". Той се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ ‎2014 - 2020, а стойността…

Продължава...

ИНФОРМАЦИОННА ОБИКОЛКА НА ОИЦ-БЛАГОЕВГРАД В ОБЛАСТТА

При засилен интерес премина първата седмица от обиколката по общини на експертите от ОИЦ – Благоевград, на която млади земеделски стопани от областта бяха запознати с условията за кандидатстване по…

Продължава...

ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – A.L.E.C.O

На вълнуваща среща днес в Благоевград, евродепутатът Андрей Новаков представи лично пред настоящи и бъдещи млади предприемачи, лансираната по негова инициатива програма на Европейския съюз за мобилност и подкрепа за…

Продължава...

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Напредъкът в изпълнението на Програмата за развитие на селските райони беше във фокуса на редовната среща на Областен информационен център – Благоевград с местните и регионални медии. Темата ще бъде…

Продължава...

РАЗЛОГ И САНДАНСКИ ОТНОВО С ПРАВО НА ЕВРОСРЕДСТВА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обяви подбор на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Допустими кандидати за финансиране са общините на 28 града опорни центрове от 4-то…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.