wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 244

Проекти за над 7 милиона за внедряване на мерки за енергийна ефективност изпълняват в Разлог

На пресконференция в Разлог беше представен проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна…

Продължава...

Административната сграда на Община Благоевград се обновява с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“

На пресконференция днес в Благоевград, беше представен проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради” с обект на интервенция сградата на Общинска администрация – Благоевград“. Проектът се…

Продължава...

Информационна среща за МСП в ОИЦ-Благоевград

На проведена днес информационна среща за микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост, ОИЦ – Благоевград представи процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”…

Продължава...

Нов проект за въвеждане на енергийна ефективност в обществени сгради в Благоевград

С церемония „Първа копка“ стартираха дейностите по обновяване и модернизиране на сградите на ОД на МВР и Първо РПУ – Благоевград в изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна…

Продължава...

ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА ПРИНОСА НА ПРОГРАМАТА ЗА ТГС БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА

Висока оценка за приноса на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония за развитие на региона беше дадена на провелата се на 15.02.2018 г. в Благоевград, информационна среща за представяне…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.