wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 244

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ФИНАЛ НА ЕВРОПРОЕКТ В РАЗЛОГ

Със заключителна конференция приключи изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура“. Общата му стойност е 994 966,09 лева, от…

Продължава...

МИНИСТРИ ОТ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ОТКРИХА ОБНОВЕНАТА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД

Българският министър на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и колегата и Сухейл Фазлиу - министър на местното самоуправление на Република Македония, откриха обновената сграда на Областна администрация – Благоевград.…

Продължава...

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЦЕХОВЕ, РАБОТИЛНИЦИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЪЗДАВАТ В ПИРИНСКО С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

При голям интерес от страна на представители на бизнеса, земеделски производители, потенциални предприемачи, занаятчии и други заинтересовани лица преминаха информационните срещи, организирани от Областен информационен център – Благоевград на територията…

Продължава...

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПЪРВИ В СТРАНАТА ПРЕДСТАВИ «ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ»

Благоевград стана първият в страната град - домакин на информационна среща, по време на която бяха представени Фондът за устойчиво градско развитие, избраните посредници за регион Юг, както и последните…

Продължава...

ОИЦ - БЛАГОЕВГРАД СТАРТИРА ЦИКЪЛ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ЦЯЛАТА ОБЛАСТ

Експертите на Областен информационен център – Благоевград стартират цикъл от информационни срещи на територията на Благоевградска област, по време на които ще представят отворената за подаване на проектни предложения подмярка…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.