wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

За поредна година Областен информационен център – Бургас чества 9 май – Ден на Европа с редица събития в рамките на два дни, 9 – 10 май 2018 г.

Сутринта на 9 май, в ефира на БНР Бургас ще бъдат отразени реализираните проекти с европейски средства в областта и перспективите за развитие. Награждаване на победителите в конкурса за ученически проект „Европа – предизвикателството за моята кариера“, проведен в партньорство с Центъра за кариерно ориентиране и консултиране ще се състои в 13:30 ч. в залата на ЦПЛР. Дебат „Бъдещето на Западните Балкани“ с участието на възпитаници от Търговската гимназия ще се проведе от 15:00 ч. в училището. В Деня на Европа две изложби „Пътуване в Европа“ и „10 права в ЕС“ ще радват жителите на градовете Камено и Средец. Денят ще приключи с празничен концерт на Бургаския духов оркестър от 18:00 ч. на откритата сцена до „Часовника“.

На 10 май денят стартира с "Велообиколка на ЕвроБургас", като част от Деня на отворени врати по проекти с европейско финансиране. Събитието е част от европейската кампания „Европа в моя регион 2018“, която се провежда във всички страни от Европейския съюз. Велообиколката ще започне в 13:00 ч. с начална точка Морска гара Бургас. След това ще се премине през обновената част на Морската градина, Бизнес инкубатор Бургас, Морското казино, Стената на приказките и ще приключи на Експозиционен център „Флора“. След това от 14:00 ч. във Флората ще се проведе европейски пленер „България в Европа“ с участието на ЦПРЛ, където малки майстори на четката ще покажат приноса на ЕС в Бургас през своите очи.

Концерт на талантите от Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ ще отбележи края на събитията, посветени на Деня на Европа в Бургас. Концертът ще се състои от 18:00 ч. на откритата сцена до „Часовника“.

Областен информационен център – Бургас има удоволствието да покани всички желаещи да станат част от европейския празник!

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.