wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10 май се даде старт на "Велообиколка на ЕвроБургас" в рамките на Деня на отворени врати по проекти с европейско финансиране. Събитието бе посветено на Деня на Европа в Бургас и бе част от европейската кампания „Европа в моя регион 2018“, която се проведе във всички страни от Европейския съюз.

Във велообиколката, организирана от Областен информационен център – Бургас, се включиха над 50 човека, от които близо 30 служители от дружество Елкабел АД. По време на събитието стана ясно, че те предпочитат да ходят с велосипед до работното си място и по тази причина от фирмата дори предприели мерки по изграждането на велостоянка.  Това доказа една добра практика, която е в синхрон с отношението на Община Бургас във връзка с насърчаване на алтернативните и екологични методи за транспорт, които опазват природата, въздуха и здравето.

Събитието уважиха и колоездачите от велоклуб „Каравелко“ към ОУ „Любен Каравелов“. Освен тях във велообиколката взеха участие и любители на колоездачния спорт в Бургас, които са научили за инициативата от Фейсбук страницата на Областния информационен център и от публикации в бургаските медии.

Велообиколката стартира от Морска гара Бургас, след това премина през обновената част на Морската градина, Бизнес инкубатор Бургас, Морското казино, Стената на приказките  и приключи до Експозиционен център „Флора“. На всяка точка от обиколката, експерт от ОИЦ разказа за изграждането и реновирането на съответния обект, реализиран с финансовата подкрепа на ЕС и значението му за съвременната визия на града.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.