wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Европейският клуб на Търговската гимназия проведе ролева игра, пресъздаваща заседание на Съвета по външни работи на ЕС. Събитието се проведе по повод Деня на Европа в партньорство между професионалната гимназия и Областен информационен център – Бургас.

В началото младите европейци запознаха присъстващите с дейността на клуба си, както и с приоритетите и програмата на Първото Българско председателство на Съвета на ЕС.

Основният акцент в срещата беше симулираното заседание на Съвета по външни работи на ЕС, в което младежите бяха превъплатени в образите на външните министри на страните членки на ЕС. Те дебатираха по темата за Западните Балкани, като един от основните приоритети на Председателството на България на Съвета на ЕС. Младите хора демонстрираха завидни познания по отношение на европейските въпроси и политики, като ясно представиха становищата си.

Това бе поредната изява на учениците от Европейския клуб на Търговската гимназия, които преди време се включиха активно, със своите преподаватели, в събитията от националната кампания на 28-те Информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България – „Заедно за Европа“.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.