wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Европейската седмица на мобилността в Бургас започна с бегаческия фестивал „Бургас рън“, в който се включиха близо 300 участници. Те пробягаха разстоянията от 1,5 км, 5 км и 10 км, като преминаха през централната част на града.

Стартът и финалът бяха на площад „Тройката“, където се проведоха спортни демонстрации по каране на ролери, йога и канго джъмпс. Посетителите имаха възможността да изпробват различни алтернативни превозни средства и да се разходят из щандовете на изложители.

За доброто настроение на присъстващите се проведе цветно диджей парти, символизиращо цветовете на европейското знаме – синьо и жълто. Така малки и големи се обединиха и превърнаха площада във феерия от цветове.

На своя изнесен щанд, екипът на Областния информационен център даваше експертна информация за възможностите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Посетителите получиха много рекламни и информационни материали.

Събитията от програмата на Европейската седмина на мобилността в Бургас продължават.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.