wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В първия учебен ден, Областният информационен център в партньорство с Български червен кръст, КАТ и Сдружение SOS-ПТП организираха серия от демонстрации по безопасност на пътя и оказване на първа помощ.

Събитието се проведе на площад „Тройката“, а в него взеха участие близо 50 деца. Акцентът бе поставен върху основните правила за движение, които децата трябва да знаят като пешеходци. Малчуганите научиха и как да се държат, когато пътуват в автомобил, също и правилата при карането на колело и тротинетка. 

Малко по-рано същия ден, деца пресичаха пешеходната пътека до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с помощта на приказен герой от Куклен театър Бургас.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.