wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В третия ден от Европейската седмица на мобилността в Бургас около 30 любители на колоезденето се включиха във велопоход и вело-кино под звездите, организирани от Областен информационен център - Бургас.

Велообиколката стартира от Морска гара Бургас, след това премина през обновената част на Морската градина, велоалеята по красивото бургаско крайбрежие и приключи на Солниците. Оттам  колоездачите потеглиха към Дома на писателя, където изгледаха прожекция на филм и клип от триатлона „Лъвско сърце“.

Събитията от Европейската седмица на мобилността в Бургас продължават с „Комбинирай, движи се в града“, в което група от хора ще миксират различни превозни средства. Това ще се случи днес, 19 септември, от 13:30 ч. Следва посещение на коната база и обучение по коннна езда на деца с увреждания на 20 септември (четвъртък).

Програмата ще завърши на 22 септември (събота) с Пробег 5км Run по маршрут: Пантеона - Флора Бургас - крайбрежна алея - хотел Приморец и обратно.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bgoic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.