wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

От няколко дни усмихнати велосипеди – котки намигват приятелски на бургазлии и гостите на града. Приветливите пластични решения са реализирани по идея на Областния информационен център и Община Бургас и са дело на бургаския графити артист Иван Янков /с псевдоним Esteo/. Арт инсталациите от излезли от употреба велосипеди са монтирани в Седмицата на мобилността, а материалите за творбите са осигурени от Общинско предприятие „Транспорт“.

Целта на инициаторите на проекта е да внесат повече настроение в градската среда и да фокусират по интересен начин общественото внимание върху градската мобилност като съществена част от мисията на Община Бургас за повишаване качеството на живот и опазването на околната среда.

През последните години градът ни се утвърди като пример в това отношение с изградените над 50 км велоалеи, обновени паркови пространства и многобройните възможности за алтернативни начини на придвижване. Новите пластични решения са поредно доказателство и за това как вече излезли от употреба транспортни средства, могат отново да се впишат в градската среда и да бъдат използвани, но по друг – нетрадиционен начин. Дружелюбните котки вече предизвикаха интереса на бургазлии, които не пропускат възможността за селфи с новите приятели, което публикуват в социалните мрежи.

До момента в Бургас вече са монтирани четири усмихнати котки - две в Морската градина и две в центъра на града. Те могат да бъдат видени зад Експозиционен център „Флора“, на алеята водеща към Летния театър, пред Профсъюзния дом и Общинско предприятие „Транспорт“ на ул. „Александровска“.

Изпълнението на проекта съвпада съвсем естествено с Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември в града ни и включва разнообразни и интересни прояви, които Община Бургас и Областният информационен център провеждат за поредна година.

 

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bgoic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.