wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Тазгодишната тема на Европейската седмица на мобилността -  „Мултимодалност“ провокира група бургазлии да съчетаят различни видове транспорт в града. Инициативата бе на Областен информационен център – Бургас, който обедини участниците в събитието „Комбинирай, движи се!“, мото на Седмицата през 2018 година.

Стартът бе даден на Централната автобусна спирка в Бургас, откъдето с бързата автобусна линия се стигна до Автогара „Юг“. Там с велосипеди, отново част от проекта за Интегриран градски транспорт в града, се премина по обновената част на Морската градина, през крайбрежната велоалея до Графичната база. Благодарение на екобус се стигна до калните бани, където туристическият атракционен автобус чакаше участниците, за да ги отведе на посещение в новооткрития Авиомузей, който се намира на територията на бургаското летище. През настоящата година, за пръв път, най-слънчевото летище в България превози повече от 3 млн. пътници. В Авиомузея, гостите имаха възможност да разгледат отвън и отвътре "експонатите, които оживяват", да влязат в ролята на пилоти, чрез очила за виртуална реалност и да разгледат богатата експозиция от макети на самолети, предмети и аксесоари на пилотски униформи, снимки и други. След това атрактивният туристически автобус върна участниците на Централна автобусна спирка.

Импровизираната обиколка на Бургас и съчетаването на различните видове транспорт показаха многообразието от алтернативи за придвижване в рамките на града.

* Кампанията на Европейската комисия се провежда всяка година между 16-22 септември и насърчава използването на устойчиви транспортни алтернативи при придвижване. Тя дава възможност на местната власт да популяризира умното придвижване сред населението – фактор за по-добро качество на живот. През 2018 г. темата на кампанията „Мултимодалност“ ни призовава да използваме и съчетаваме различните видове транспорт за градски превоз на пътници и стоки. Към момента 2309 града от 47 държави са регистрирали събития под мотото „Комбинирай, движи се!“.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.