wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 225

ОИЦ – Бургас отчете поредна успешна година

Екипът на Областен информационен център – Бургас проведе последната за тази година работна среща с медиите. В нея бе представена работата на центъра през 2017 г. и по-конкретно броя на проведените събития в региона, броя на посетителите и публикациите в медиите. Стана ясно, че в събитията на ОИЦ през годината са взели участие над 5000 човека.

Управителят на ОИЦ Евелин Кузманов посочи и броят на сключените договори по оперативните програми в бургаска област. До момента те наброяват 162, като за самия град Бургас са 75. В хода на презентацията бяха представени и деветте обекта, които се реализират в рамките на проект „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас - І етап“ по процедура на Оперативна програма „Региони в растеж“, с общата стойност на проекта - 18 709 438,45 лв. Чрез предприетите дейности, към момента са обновени и реконструирани базите, както и прилежащите дворни пространства на детски градини и училища в Бургас.

За да засвидетелства достоверността на информацията, управителят на ОИЦ посочи още веднъж Единният информационен портал за Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg) като правилен и верен източник на информация.

В края на събитието, за доброто настроение на присъстващите, бе подготвена предколедна томбола, в която всеки присъстващ получи рекламен материал, специално изработен по поръчка на ОИЦ за празника.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Продължава...

В Поморие стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Лот 2

С пресконференция на 07 декември 2017 г., от 15:00 ч., ще бъде дадента стартът на Проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 2“,…

Продължава...

ОИЦ – Бургас представи напредъка в усвояването на ЕСИФ в Бургас

На 04 декември 2017 г. от 10:00 ч. в залата на Областна администрация Бургас се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на…

Продължава...

Старата баня до ОУ „Л. Каравелов“ се превърна в нов и модерен учебен център

Кметът Димитър Николов откри модерния учебен център „Академия Европа“ в двора на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Бургас. Сградата на старата баня и пространствата около нея са обновени със средства от…

Продължава...

В Созопол се проведе работна среща с участието на ОИЦ - Бургас

Екипът на Областен информационен център – Бургас проведе работна среща с представителите на общинската администрация в Созопол. Поводът бе представянето на предстоящите възможности по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и…

Продължава...

Близо петдесет деца участваха в открит урок за Европа в Свети Влас

Екипът на ОИЦ – Бургас проведе открит урок за Европа в Свети Влас. В събитието взеха участие близо петдесет ученици от пети, шести и седми клас на Основно Училище „Св.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.