wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 225

Среща с културни дейци се проведе в залата на ОИЦ - Бургас

В залата на Областен информационен център – Бургас се проведе информационна среща за представянето на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. На събитието присъстваха представители на НПО, читалища, образователни институции и музеи.

Участниците се интересуваха главно от европейско финансиране на различни обучения и от подобряване на сградния си фонд. В тази връзка бяха представени възможностите за кандидатстване, които се очаква да се разкрият по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и по Програма за развитие на селските райони. По време на срещата бяха отбелязани и предстоящите събития в Бургас, по повод Председателство на България на Съвета на ЕС.

Събитието предизвика голям интерес от страна на присъстващите и след дълга дискусия относно състоянието на културните институции и идентифициране на нуждата от непрестанна иновативност в предлаганите услуги, участниците научиха къде да търсят актуалните възможности за кандидатстване по оперативните програми.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Продължава...

ОИЦ – Бургас проведе среща със служители от бургаските библиотеки

Областен информационен център – Бургас събра представители на бургаските библиотеки в конферентната зала на своя офис. Поводът за срещата бе представянето на възможностите за финансиране по Оперативните програми и предстоящите…

Продължава...

ОИЦ – Бургас представи предстоящите възможности по Оперативните програми в Сунгурларе

В зала на Община Сунгурларе се проведе среща с представители на общинската администрация, земеделски производители, жители на Сунгурларе и съседните села. На събитието се обсъдиха предстоящите възможности по Оперативните програми,…

Продължава...

ОИЦ – Бургас взе участие в Деня на алтернативната градска мобилност

На 14 ноември 2017 г. в Експозиционен център „Флора“ Бургас се проведе кръгла маса със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова,…

Продължава...

Ден на транспорта проведе ОИЦ - Бургас

Областен информационен център – Бургас проведе тематичен ден, посветен на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Събитието се състоя на 14 ноември 2017 г, като главни участници бяха ученици…

Продължава...

ОИЦ – Бургас посети Малко Търново

Екипът на ОИЦ – Бургас проведе информационна среща в Малко Търново, на която представи актуалните и предстоящите процедури и мерки по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.