wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 225

Среща с медиите проведе ОИЦ – Бургас

Екипът на Областния център посрещна бургаските медии, за да ги запознае с предстоящите възможности, които предоставят европейските програми през 2018 г. В обхвата на презентацията влязоха бъдещи процедури със социална и здравна насоченост, бизнес и инвестиции в неземеделски дейности.

Обърнато бе внимание и на резултатите от усвоените европейски средства в Бургаския регион през настоящия програмен период. Данните показват положителен ръст до 2017 г., а до края на периода цифрите ще се променят, което ще очертае една добра тенденция.

Относно проявите по време на председателство на България на Съвета на ЕС, стана ясно, че в Бургас ще се проведат четири събития, които ще бъдат свързани с Черно море и политиките по опазването му. Първото от тях ще бъде "Европейски морски ден", който ще се състои на 31 май - 1 юни 2018 г., а организатор на събитието е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Малко по-късно, в периода 5-7 юни 2018 г., е планувано неформално заседание на Генералните директори по рибарство и аташетата по рибарство, организирано от Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Семинар и още две заседания ще се проведат през май и юни..

В края на представянето журналистите зададоха много въпроси, на които получиха конкретни отговори, както и информационни материали от ОИЦ.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Продължава...

В залата на ОИЦ – Бургас бе даден стартът на нов екологичен трансграничен проект

Областен информационен център – Бургас бе домакин на начална пресконференция на Сдружение за опазване „Една Природа“ и Горско стопанство Демиркьой – Турция, които изпълняват заедно проект “ORCHIS – изследване, опазване…

Продължава...

В залата на ОИЦ - Бургас разясниха възможностите за работа с ИСУН пред Местните инициативни групи от областта

В дните между вторник и четвъртък, експерти от дирекцията в Администрацията на Министерски съвет (АМС), която управлява Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН) проведоха обучение…

Продължава...

С книга от ОИЦ на плажа в Бургас

Областен информационен център – Бургас се включи активно в изложението „С книга на плажа“, което се организира за трето поредно лято пред Експозиционен център „Флора“ в Морската градина. Идеята на…

Продължава...

ОИЦ – Бургас запозна жителите и гостите на Приморско с европейските възможности до 2017 г.

Експертите от Областен информационен център – Бургас се срещнаха с жителите и гостите на морския курорт Приморско. На мобилния си щанд, екипът на ОИЦ отговаряше на множество въпроси, свързани с…

Продължава...

Стотици се включиха в инициативата „Дни на Европа в Бургас“ 2017 г.

С богата програма, шестата по ред инициатива „Дни на Европа в Бургас“, привлече стотици участници и зрители. Събитията, които надминаха тридесет се проведоха в рамките на областта между 9-ти и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.