wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 225

ОИЦ - Бургас в Приморско

Децата в Приморско проявиха особен интерес към постигнатото в областта с помощта на еврофондовете. Читалищните дейци също посетиха мобилния офис на ОИЦ и пожелаха да научат повече за възможностите за кандидатстване по Оперативните програми.
Всеки посетител на щанда получи материали и информация за актуалните и предстоящите процедури.
Срещата бе част от кампанията „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Продължава...

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Несебър

Пред един от най-значимите европейски проекти на Община Несебър, а именно „Вяра в Несебър“, експертите на ОИЦ се срещнаха с редица заинтересовани граждани. Посетителите на информационния щанд задаваха въпроси, свързани…

Продължава...

Екипът на ОИЦ – Бургас посети Созопол

На изнесения офис в Созопол се спряха редица граждани, които проявиха интерес към възможностите за европейско финансиране. Те научиха и за предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Всеки…

Продължава...

ОИЦ – Бургас посети Руен

Експерти на Областен информационен център – Бургас проведоха открита приемна в Руен. На информационния щанд се спряха редица хора, които с интерес разгледаха и взеха каталог с добри европейски практики.…

Продължава...

ОИЦ – Бургас на среща в Община Средец

Експерти на Областен информационен център – Бургас проведоха работна среща с общинската администрация в Средец. Участниците в събитието бяха запознати с възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони…

Продължава...

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Средец

На мобилния щанд на ОИЦ в Средец се спряха граждани, които пожелаха да научат повече за еврофинансирането. Част от тях се интересуваха от Програмата за развитие на селските райони, а…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.