wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 225

Министърът на транспорта откри последните два рехабилитирани железопътни участъка в Бургас

В Бургас приключи серията от събития, в които министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев откри важни обекти от обновената железопътна инфраструктура на България, финансирани  по Оперативна програма „Tpaнcпopт" 2007-2013 г.

С тържествена церемония на бургаската гара бяха открити пътните участъци „Стара Загора – Завой – Зимница“ и „Церковски – Карнобат – Бургас“. Те са част от цялостен проект за обновяване на жeлeзoпътнaтa линия „Πлoвдив - Бургас“ на обща стoйнocт над 340 млн. лева.

Министърът заяви, че в този програмен период на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще бъде модернизиран още участъкът между Скутаре и Михайлово и ще бъдат изградени системи за сигнализация и телекомуникации по цялото направление между Пловдив и Бургас. „По този начин ще гарантираме по-голяма сигурност и безопасност на железопътния транспорт“, каза Алексиев.

„До пет години цялото направление от сръбската граница през Пловдив до Бургас да бъде напълно модернизирано, оперативно съвместимо и отговарящо на европейските стандарти“, посочи министър Христо Алексиев.

В събитието взеха участие инж. Чанка Коралска, зам.-кмет по строителството, инвестициите и регионалното развитие към Община Бургас и Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас.

ОИЦ – Бургас е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център - Бургас

гр. Бургас, ул. „Трапезица“ 5

тел.: 056/ 826 136

e-mail: oic.burgas@eufunds.bg; oic.burgas@gmail.com

Продължава...

ОИЦ - Бургас обявява конкурс на тема „България в ЕС: 10 години по-късно“

Скъпи приятели, по повод 10-тата годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз, Областен информационен център – Бургас обявява конкурс за есе. Условия за участие Конкурсът е предназначен за ученици…

Продължава...

Инициативата „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ стартира в Бургас

На пресконференция в залата на Областен информационен център – Бургас бе даден старт на поредната национална инициатива на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България. Тази…

Продължава...

Представиха „Подкрепа за предприемачеството“ в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, по представянето на процедура „Подкрепа за предприемачество“. Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР…

Продължава...

Читалищни дейци на среща в ОИЦ - Бургас

Над 20 читалищни дейци посетиха  ОИЦ – Бургас, за да се запознаят с възможностите за европейско финансиране през 2017 година. По време на срещата екипът на центъра представи възможностите по…

Продължава...

Информационна кампания на ОПРЧР 2014 - 2020 в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, по представянето на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията с променлив интензитет…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.