wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Пресконференция в ОИЦ-Варна

2019-10-11 | 14:00 часа ч.

На 11.10.2016 г. от 14:00 часа в залата на Областен информационен център – Варна ще се проведе заключителна пресконференция на Сдружение „Европейски проекти в България“. Събитието е по проект, финансиран от Община Варна по дейност „Младежки проекти - 2016“ в подкрепа на Европейска младежка столица – Варна 2017.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.