wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Кърджали с информационен ден в община Черноочене

2018-12-06 | 11:00

На 06.12.2018 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. ОИЦ-Кърджали ще проведе информационна среща в община Черноочене. Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Оперативните програми.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.