wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КОЛЕДНИ ТРАДИЦИИ В ЯМБОЛ

2018-12-10 | 10:00

На коледен концерт с участието на детските градини в Ямбол ще бъдат представени коледните традиции в област Ямбол като част от европейското културно наследство. Концертът ще се проведе на 10.12.2018г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на община Ямбол. Организатор на събитието е Областен информационен център-Ямбол и община Ямбол. Малките участници ще представят типичния за областта коледен танц буенек, коледни песни и наричания. ОИЦ-Ямбол ще запознае децата с коледните традиции у нас и в други европейски страни.

Ще бъдат изложени и детски рисунки на тема „Коледа в Ямбол“. С подкрепата на Областния център коледните светлини ще се пренесат от блоковия лист в града, който ще заблести в нова коледна украса.


ОИЦ-Кърджали с информационен ден в община Момчилград

2018-12-10 | 11:00

На 10.12/понеделник/ от 11.00 ч ОИЦ-Кърджали ще проведе информационна среща в община Момчилград. Ще бъдат представени актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Оперативните програми.


СТУДЕНТИ ОТ ИУ ПРЕДСТАВЯТ ОТЛИЧЕНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ В ОИЦ-ВАРНА

2018-12-10 | 15:00

На 10.12.2018 г. от 15:00 часа в ОИЦ-Варна студенти от катедра „Аграрна икономика“ в Икономическия университет във Варна ще представят отличените в конкурс за най-добре изготвен бизнес план към Програма за развитие на селските райони. ОИЦ-Варна ще ги запознае с коледните традиции в страните от ЕС.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.