wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център - Добрич отбеляза 9 май, Деня на Европа с информационно събитие на което бяха представени проекти на община град Добрич, които са финансирани с европейски средства. Предвидения велотур „Европа в моя Добрич“ бе отменен поради дъждовното време. Пред над 35 младежи от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Добрич и Младежкият център „Захари Стоянов“ – Добрич, в заседателната зала на Община град Добрич, с кратка история за създаването на Европейския съюз г-н Йорданов, кмет на Община град Добрич откри информационното събитие. Той представи пред младите посланици на Европейския парламент и останалите младежи всички изпълняващи се в момента проекти от общината на стойност над 137 млн. лв. Той подчерта, че без тези европейски средства не биха могли да се постигнат тези резултати и този социален ефект, както и да се привлекат толкова средства за обновяването на града ни.

Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич представи комуникационната кампания Европа в моя регион 2018, която има за цел да насърчи гражданите да откриват проекти на ЕС близо до тях. Младежите проявиха интерес и към трите инициативи на ЕС - фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина.

Фотоконкурсът има за цел да привлече вниманието към решаващите инвестиции, направени в европейските региони благодарение на Европейския съюз. За участие в конкурса, гражданите трябва да направят две снимки на проекти, съфинансирани от ЕС: една на проекта (художествена, творческа) и една на табелата или билборда с информация за финансирането и с флага на ЕС. През септември журито ще обяви 30-те най-добри кадъра, които ще бъдат събрани в пътуваща в Европа фотоизложба. Конкурсът за блогъри насърчава писането на публикации относно проекти, финансирани от ЕС. Тримата победители ще бъдат поканени да участват в триседмична пълна програма за обучение в реална среда, посветена на комуникациите в ЕС. И двата конкурса са със срок 31 август. За проверка на знания на гражданите за регионите на ЕС и тяхната култура по забавен начин е подготвена викторина, като на всеки две седмици ще се избира победител, който ще получава кошница с европейски деликатеси. Инициативата Discover EU също привлече вниманието на младежите. Европейската комисия подарява на 18-годишните европейци безплатни билети за влак, за да обиколят 4 страни за месец. Кандидатстването е онлайн в периода от 12 – 24 юни 2018г. Заинтересованите младежи трябва да попълнят кратък тест и да желаят да станат посланици на DiscoverEU.

Бяха представени проекти, финансирани по ОП Регионално развитие 2007 -2013, които по някакъв начин са променили облика на града: Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги” и „Йовковия Добрич – съвременна туристическа дестинация, и двата изпълнени от община град Добрич.

Събитието приключи с кратка викторина и награди за всички участници в него.

Инициативата бе част от европейската кампания „Европа в моя регион 2018“, която се провежда във всички страни от Европейския съюз, заедно с над 1300 събития.

 

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.