wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика на Европейския съюз - Добрич в Европа-какво следва”, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич) стартира в областта националната инициатива на мрежата от 27 Областни информационни центрове в България.

В събитието, което се проведе на 28 септември в Художествената галерия – Добрич, взеха участие депутатите от Европейския парламент – Емил Радев и Андрей Новаков, зам.- областния управител Красимир Николов и зам. – кмета на община град Добрич арх. Боян Коларов.

С близо 70 представители на областна и общинска администрация, бизнеса, неправителствения сектор, ученици и граждани бе дискутирана политиката на сближаване след 2020 година.

Форумът бе открит от Геновева Друмева – управител на ОИЦ – Добрич, която представи основните цели на националната кампания „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС” и планираните  инициативи в област Добрич.

С видеопослание еврокомисарят Мария Габриел поздрави участниците в диалога и подчерта, че политиката за сближаване е един от стълбовете на ЕС, който крепи огромното разнообразие от проекти в цяла Европа, и колко е важно хората и институциите да участват активно в нейното обсъждане. За периода 2021 – 2027 г. Европейската комисия е предложила по-ефективна, модерна и реалистична Кохезионна политика, чрез която България ще получи близо 9 млрд. евро, с 8% повече от сегашния период.

Начало на гражданския диалог постави зам. областният управител Красимир Николов, като начерта основните теми на дискусията и призова участниците да се включат активно в дискусиите. арх. Боян Коларов подчерта колко е важно местните общности да работят заедно с администрацията за да може град Добрич да постигне просперитет.

Трябва да харчим разумно отпуснатите европейски средства, с ясна представа за визията и какви резултати искаме да постигнем, за да може България да навакса до по-високи стандарти, каза Емил Радев в началото на дискусията. Пред участниците той представи одобрената българска програма за борба с двойните стандарти при храните и напитките. Програма, която е разработена от него и Андрей Новаков, е с бюджет от 1 260 000 евро за извършване на анализи, информационни кампании, завеждане на дела и за обезщетение на потребителите. Призова да бъдем по-активни, тъй като по данни в България са подавани най-малко сигнали за двоен стандарт. 

Във връзка със сигурността на европейските граждани, Радев спомена, че България се справя най-добре в Европа с охраната на външните граници. За периода след 2020, Европейската комисия е предвидила повече средства за граничната и брегова охрана, която ще бъде увеличена с 4 пъти по-голям състав.

Евродепутатът  коментира и новата програма „Дигитална Европа” след 2020 г., която с бюджет от 9.3 млрд. евро ще финансира проекти за суперкомпютри, изкуствен интелект, киберсигурност и цифрови умения. 

Бяха обсъдени въпроси за новия регламент за защита на личните данни, електронното гласуване, контрола върху предприятията от страна на контролиращите държавни органи, промяна в начина на подпомагане на малките селскостопански производители, подкрепата за малките и средни предприятия, финансирането на неправителствения сектор и интегрираните проекти.

Пред участниците евродепутатът Андрей Новаков заяви, че България получава почти пет пъти повече европейски средства, отколкото внася в европейския бюджет. Сумарно всяко година държавата внася около 500 млн. евро, а получава европейски средства в размер на 2,3 млрд. евро. Чрез финансовия механизъм на ЕС - Механизъм за свързване на Европа, след 2020 г. ще се финансират ключови транспортни проекти не само за България, но и в целия съюз, подчерта евродепутатът. С това ще се подобри свързаността на България с Европейския съюз, което ще допринесе и за привличане на външни инвеститори. 

Андрей Новаков заяви, че ще работи усилено след 2020 г. да се намали административна тежест по контрола на финансираните проекти. Неговото конкретно предложение е бенефициенти, които имат история на добър „стопанин” – нямат наложени санкции, не са извършвали измами и т.н, да бъдат по-малко проверявани и данните от една проверка да важат и за други одити. Но бенефициенти, които не могат да управляват получените европейски средства, съгласно европейските правила да бъдат по - стриктно и често проверявани.

Новаков представи и българската платформа „Еврофинансирай”, чрез която всеки, който търси финансиране ще получи информация за всички подходящи програми на ЕС. 

С младите участници във форума евродепутатите обсъдиха бъдещите европейски мерки и средства за обучение, по-добро заплащане и задържане на младите хора в България.

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.