wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 199

Областен информационен център – Добрич приключи успешно информационната си кампания

През месец април и май бяха организирани информационни събития в градове Добрич, Каварна, Шабла, Крушари, Тервел, Генерал Тошево и Балчик. Над 130 души бяха запознати с актуалните и предстоящи процедури…

Продължава...

Стартира модернизацията на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина - Добрич

 На 11 май се проведе Пресконференция и официална церемония „Първа копка” по проект: „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич. Събитието се…

Продължава...

Европа в моя Добрич 2018

Областен информационен център - Добрич отбеляза 9 май, Деня на Европа с информационно събитие на което бяха представени проекти на община град Добрич, които са финансирани с европейски средства. Предвидения…

Продължава...

ОИЦ – Добрич с информационна обиколка в област Добрич

На 17 април Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) стартира в гр. Каварна информационната си кампания на тема: „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване“. През месец април…

Продължава...

Община Добрич инвестира 1,4 милиона лева в рехабилитация на улица „6-ти септември“

Днес се проведе встъпителна пресконференция по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ и е част от Интегрирания план за градско…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.