wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 199

ОИЦ – Добрич представи пред медии и партньори възможностите за 2018 г.

Пред близо двадесет представители на медии и експерти от общините Добрич и Добричка, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич проведе информационно събитие на тема „Възможности през 2018 г.“…

Продължава...

Информационно събитие в Община Добричка за работа с ИСУН 2020

На 27.03.2018г. в заседателната зала на Община Добричка, екипът на ОИЦ-Добрич проведе информационна среща за работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН…

Продължава...

Повишен интерес на пчеларите към щанда на ОИЦ - Добрич

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) се включи в XV-то издание на специализираното изложение „Пчеломания“ организирано от Добрички панаир. Близо 80 фирми от страната…

Продължава...

Иновативни социални услуги в община Добричка

На 20.03.2018 г., в заседателната зала на Община Добричка се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ-Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”, който се осъществява чрез…

Продължава...

Работна среща с Областно координационно звено – Добрич, АСП

   На 19 март, екипът на ОИЦ – Добрич проведе работна среща с координаторите от Областно координационно звено – Добрич Таня Борисова и Иван Йорданов. Срещата бе във връзка с…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.