wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 199

ОИЦ - Добрич отчете успешна година и нарастващ интерес към Оперативните програми

        Пред близо 30 представители на медиите, партниращи организации, общини и Областна администрация Добрич, Областен информационен център - Добрич отчете дейността си и напредъка по Оперативните програми…

Продължава...

Икономика в Добрич и Констанца, опазваща природното и културно богатство

На 14 декември Търговско-промишлена палата Добрич проведе събитие за края на проект „Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: ROBG-8. Водещ партньор…

Продължава...

„АКТИВНИ ЗАЕДНО“

„АКТИВНИ ЗАЕДНО“ е поредният проект свързан със заетост, който  „Авангард Персонал Консултинг“ ООД Добрич приключва през месец декември. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014–2020“, схема…

Продължава...

Областен информационен център – Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община Добричка

    На 30 ноември 2017г. екипът на ОИЦ – Добрич проведе информационна среща с над 60 потенциални бенефициенти от община Добричка за популяризиране на актуални и предстоящи процедури по…

Продължава...

Екипът на ОИЦ - Добрич отново в подкрепа на земеделските стопани и бизнеса

  Пред близо 30 представители на местния бизнес, земеделски производители и граждани, Областният информационен център – Добрич, представи актуалните процедури за кандидатстване по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“. Представени бяха…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.