wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 199

Продължава есенната информационна кампания на Областен информационен център – Добрич

Три информационни събития в област Добрич проведе екипа на центъра през последните две седмици. На 26, 30 и 31 октомври близо 100 представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и…

Продължава...

Стартираха строително ремонтните дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на пожарната в Добрич

В изпълнение на проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” BG16RFOP001-1.011-0001 на 20 октомври 2017 г. в 13:00 часа на…

Продължава...

Екипът на Областен информационен център – Добрич в Балчик

  На 19 октомври Областен информационен център – Добрич проведе информационна среща с представители на местната общност – неправителствени организации, предприятия, общински експерти, училища и медии. Целта на събитията бе…

Продължава...

ОИЦ – Добрич с изнесени приемни в две общини в област Добрич

На 6 и 11 октомври Областен информационен център – Добрич проведе изнесени приемни в общините Тервел и Шабла. Целта на събитията бе популяризирането на актуални и предстоящи процедури по програмите,…

Продължава...

Строителна фирма от Добрич повишава енергийната си ефективност

Фирма ТАНАТОС ООД, град Добрич стартира проект „Повишаване на енергийната ефективност в ТАНАТОС ООД” по договор за БФП №BG16RFOP002-3.001-0293-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.