wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 199

Граждани и гости на град Добрич с интерес към европейското финансиране

  В периода  29 август - 1 септември 2017 г., Областен информационен център - Добрич взе участие в ХХV-то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от Добрички…

Продължава...

Голям интерес към подмерките по ПРСР в Община Генерал Тошево

Екипът на Областен информационен център – Добрич, представи предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие на селските райони. На информационното събитие присъстваха над 30 души –…

Продължава...

Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти в помощ на бизнеса от област Добрич

Над 40 представители на бизнеса, неправителствени и обучителни организации, медии и др. се включиха в информационното събитие на тема „Европейските структурни и инвестиционни фондове и финансови инструменти в помощ на…

Продължава...

ОИЦ – Добрич с изнесена приемна в община Шабла

В последната седмица на месец юли, Областен информационен център – Добрич проведе изнесена приемна в община Шабла. Целта на събитието бе популяризирането на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани…

Продължава...

ОИЦ – Добрич с изнесени приемни в две общини в област Добрич

На 4 и 7 юли Областен информационен център – Добрич проведе изнесени приемни в общините Каварна и Крушари. Целта на събитията бе популяризирането на актуални и предстоящи процедури по програмите,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.