wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 199

Възможности за финансиране по ПРСР бяха представени и в Община Тервел

Екипът на Областен информационен център – Добрич, представи пред състава на Общински съвет – община Тервел и кметове предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие на…

Продължава...

Предстоящи възможности за финансиране по ПРСР бяха представени в Община Балчик

Екипът на Областен информационен център – Добрич, представи пред пълния състав на Общински съвет – община Балчик и кметове предстоящите за отваряне през 2017 г. подмерки от Програмата за развитие…

Продължава...

ОИЦ – Добрич отчете напредъка по Оперативните програми 2014 -2020

Пред близо 15 представители на местни медии, Областен информационен център – Добрич отчете напредъка по изпълнението на Оперативните програми към средата на програмен период 2014 – 2020 г.Събитието започна с…

Продължава...

Предстоящи възможности за финансиране по ПРСР бяха представени в Община Добричка

Пред близо 70 кметове, кметски наместници и представители  на медиите в Заседателната зала на община Добричка, Геновева Друмева, управител на Областен информационен център – Добрич, представи предстоящите за отваряне през…

Продължава...

С много слънце и настроение завърши „Заедно за Европа“ в област Добрич

Над 80 ученици от 5 до 7 клас се включиха в заключителното събитие на  Националната кампания „Заедно за Европа“, което се проведе в градски парк „Свети Георги“ град Добрич, реновиран…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.