wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Добрич 199

Предизвикателствата пред България във връзка с предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Пред близо тридесет представители на местни медии, служители на общински и областна администрации, преподаватели от училища и детски градини от област Добрич, педагогически съветници и други заинтересовани лица, екипът на…

Продължава...

ОИЦ – Добрич представи пред медии новите възможности за 2017 г.

            Пред близо десет представители на местни медии, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич представи новите възможности по Оперативните програми за  2017 година. Във…

Продължава...

ОИЦ – Добрич представи пред медии новите възможности за 2017 г.

            Пред близо десет представители на местни медии, екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич представи новите възможности по Оперативните програми за  2017 година. Във…

Продължава...

Три общини с намерения за проекти за социално включване

С информационна среща в Община Крушари, завърши поредицата събития, които ОИЦ – Добрич проведе в периода от 14 до 28 септември. Информационни дни бяха проведени в 7 общини от областта.…

Продължава...

Възможности за европейско финансиране на проекти бяха представени в град Добрич

На информационна среща, състояла се в бизнес залата на Община град Добрич,  екипът на Областен информационен център - Добрич представи Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.